Artykuły, Porady, Ciekawostki Ogrodnicze

 

Wszystkie artykułyNajpopularniejsze artykułyNajnowsze artykuły

Deer-Resistant Plants for Oregonians

Deers (or bucks, whatever you like to call them), are always out there, threatening our gardens, yards and sometimes even the whole towns (in Dakota, e.g.). In reality, a hungry deer can be a real problem in your garden and landscape. They can devastate annual beds and perennials overnight. According to the latest research on home maintenance and garden care, the front lawn is the highest use area of your landscaping, especially if you have children or pets. This means that over time the soil under your grass can turn being very compacted. When you need your company to have a new website or if you venture on updating your old webpage with a new look and functionality, the choices are versatile… Assuming that you will go the easy way and choose a theme for your WordPress website, the overall Continue Reading

Aronia CZARNOOWOCOWA

Aronia  „CZARNOOWOCOWA” Korona: krzew rośnie do ok.. 2,5m, ma niewielkie wymagania glebowe Owoc: owoc czarny, o średnicy ok.1 cm Miąższ: miąż soczysty, słodkawy Wysokość: do 2,5m Owocowanie: zbiór połowa VIII, Podkładka: Odporność na choroby: dobra Wytrzymałość na mróz: duża Uwagi: bardzo bogata w witaminy

Zalety pawilonów ogrodowych

Najlepsze krzewy owocowe [ Na działkę]

Nowoczesny ogród w stylu japońskim

9 roślin kwitnących latem do cienia

Światło w ogrodzie

Zdrowotność i zimowla murarki ogrodowej

{phocagallery view=category|categoryid=387|imageid=2792|detail=6|displayname=0|float=right}Murarka ogrodowa coraz powszechniej wykorzystywana jest przez sadowników do poprawy zapylenia kwiatów drzew i krzewów owocowych. Owady wprowadzane są do sadu wiosną. Jak postępować z nimi zimą? Z uwagi na to, że pszczoła ta jest naszym rodzimym gatunkiem, przy braku możliwości przeniesienia zasiedlonych materiałów gniazdowych, można kolonie pozostawić w sadzie lub ogrodzie. Lepiej jest jednak przenieść gniazda do chłodnego pomieszczenia, zwracając szczególną uwagę na zabezpieczenie przed gryzoniami.

Warzywnik dla początkujących

Dębik ośmiopłatkowy. Roślina piękna przez cały rok

Naturalne środki ochrony roślin

Dekoracja z kalafiora

Psiząb – miniaturowa lilia

Zmiany chorobowe na owocach

{phocagallery view=category|categoryid=347|imageid=2475|detail=6|displayname=0|float=right}Owoce z drzew i krzewów podlegają procesom chorobotwórczym jeszcze w trakcie sezonu wegetacyjnego. Spowodowane jest to dużą presją ze strony czynników chorobotwórczych nie tylko na danej plantacji, ale również w sąsiedztwie, jeżeli z różnych powodów ochrona tam prowadzona nie była wystarczająca lub jej zaniechano. Innymi przyczynami mogą być kłopoty z wykonywaniem zabiegów ochrony z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych lub nieprawidłowa identyfikacja zmian chorobowych i niezastosowanie odpowiednich czynników zaradczych.
Chorobom infekcyjnym (pochodzenia grzybowego czy bakteryjnego) oraz fizjologicznym znacznie łatwiej jest zapobiegać niż je leczyć. Wynika to również z faktu uzyskania przez patogeny odporności na fungicydy, który to proces nasila się z nadmiernym namnożeniem się populacji patogenów i zbyt częstym stosowaniem fungicydów. Jeszcze trudniejsza sytuacja występuje w przypadku chorób bakteryjnych, bowiem do ich ograniczania nadal służą jedynie kontaktowe środki miedziowe, stosowane od lat z różnym skutkiem. Ich skuteczność jest większa w zabiegach zapobiegawczych. Również chorobom fizjologicznym łatwiej jest zapobiegać, chociażby poprzez wykonywanie analizy gleby i materiału roślinnego. Uzupełnieniem nawożenia doglebowego jest dolistne, jednak w przypadku dużych niedoborów składników pokarmowych w glebie lub jej nieodpowiedniego pH znajomość zasobności gleby ma podstawowe znaczenie.

Jak czyścić żwirowe ścieżki

Jesienna pielęgnacja trawnika

Sprzęt do odśnieżania [45 produktów]

Wiosenne wysiewy

Ile kosztuje wycięcie drzewa?

Czereśnia REGINA

Czereśnia  „REGINA” Korona: drzewo rośnie umiarkowanie silnie, tworzy wzniosłą koronę, Owoc: owoce bardzo duże, szerokosercowate, ciemnoczerwone Miąższ: owoce bardzo duże, szerokosercowate Wysokość: 2,5m Owocowanie: odmiana późna, zbiór połowa VII, Podkładka: Piast Odporność na choroby: bardzo dobra Wytrzymałość na mróz: bardzo duża Uwagi: wcześnie zaczyna obficie owocować,

Miejski taras na dwóch poziomach

Liliowce, czy wiesz o nich wszystko? [Wideo]

Te kwiaty nie mają dużych wymagań, jeśli jednak poświęcimy im minimum uwagi, długo będziemy mogli cieszyć ich urodą.

WordPress 4.2.1 Security Release

WordPress 4.2.1 is now available. This is a critical security release for all previous versions and we strongly encourage you to update your sites immediately. A few hours ago, the WordPress team was made aware of a cross-site scripting vulnerability, which could enable commenters to compromise a site. The vulnerability was discovered by Jouko Pynnönen. […]

Oryginalne kwiaty doniczkowe [Łatwe w pielęgnacji]

Niekwestionowany lider

{phocagallery view=category|categoryid=354|imageid=2505|detail=6|displayname=0|float=right}Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sandomierzu obsługuje gospodarstwa sadownicze, warzywnicze i rolnicze na terenie powiatu sandomierskiego. Z uwagi na charakter regionu, liczbę gospodarstw oraz nowatorstwo producentów i ich potrzeby inwestycyjne jednostka powiatowa ARiMR ma wiele pracy, ale i liczne sukcesy. O podsumowanie pracy Biura Powiatowego ARiMR w Sandomierzu oraz założeń PROW 2014–20 poprosiłam kierownika tej jednostki – Marcina Piwnika.

– Powiat sandomierski wyróżnił się na tle województwa w wielkości pozyskanych przez producentów środków na inwestycje związane z modernizacją gospodarstw, ale i na organizację grup producentów. Jakie środki finansowe trafiły do rolników i grup producenckich z waszego powiatu w ramach PROW 2007–13?

Marcin Piwnik: Sandomierscy sadownicy, rolnicy i producenci warzyw są absolutnymi liderami w kwestii wykorzystywania funduszy w ARiMR w skali województwa świętokrzyskiego. Przypomnę, że PROW 2007–13 jest trzecim programem operacyjnym funkcjonującym od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (pierwszym był SAPARD, kolejnym SPO 2004–06). W ramach ostatniej perspektywy finansowej na konta sandomierskich rolników, tylko z programów inwestycyjnych (takich jak: „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Przywracanie Potencjału Produkcji Rolnej” czy „Ułatwianie Startu Młodym Rolnikom”) trafiło w ramach refundacji inwestycji blisko 90 mln zł. Kolejne 3 mln zł trafiły w ramach „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” czy „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw”. To co stało się w kwestii grup producenckich na przestrzeni ostatnich lat w powiecie sandomierskim jest czymś niepowtarzalnym w skali kraju. Znaleźli się ludzie, którym nie straszne były procedury, ustawy, przepisy i wykorzystali daną im szansę w ostatnim momencie. W naszym powiecie powstało w ciągu ostatnich 5 lat 9 grup producenckich, które łącznie na budowę swoich obiektów, ich wyposażenie oraz środki transportu otrzymały w ramach refundacji kosztów ponad 220 mln zł. W ramach PROW 2007–13 z programu „Zwiększenie wartości dodanej” są lub będą realizowane milionowe inwestycje w zakładach przetwórczych na terenie naszego powiatu oraz w niektórych grupach producenckich. Należy również wspomnieć, że corocznie z samych dopłat bezpośrednich na konta rolników powiatu sandomierskiego trafia blisko 50 mln zł. Można śmiało powiedzieć, że producenci z powiatu sandomierskiego są liderami w pozyskiwaniu funduszy, a naszą rolą jest im w tym pomóc.

– PROW 2007–13 powinien być już zakończony. Pozostały jeszcze jednak pewne środki. Czy w ramach tego programu będą jeszcze uruchomiane przez ARiMR jakieś działania?

M.P.: Od 15 maja do 21 czerwca br. ARiMR będzie przyjmować wnioski w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”. Zwiększono wysokość premii z 75 tys. do 100 tys. zł oraz wydłużono okres posiadania gospodarstwa przez młodego rolnika z 12 do 15 miesięcy przed dniem złożenia wniosku przez beneficjenta. To, kto otrzyma pomoc będzie zależało od liczby zdobytych punktów (minimum 7) i tu przy wyliczeniach preferowane jest wykształcenie rolnicze (za wyższe uzyskać można 5 pkt., za średnie 4 pkt., zawodowe 3 pkt.). Za każdy przejęty ha gruntu rolnego uzyskać można 0,95 pkt. Młody rolnik przy sporządzaniu wniosku deklaruje na co wyda 70% premii. Kwota ta musi być przeznaczona na inwestycje w gospodarstwie rolnym lub zakup gruntu. Obserwujemy olbrzymie zainteresowanie młodych ludzi tym działaniem, co cieszy i daje podstawę twierdzić, że wieś już ich nie odstrasza , a zawód rolnika/sadownika ma przyszłość.

– Trwają ostatnie przygotowania przed uruchomieniem PROW 2014–20. Znane są już jego cele i założenia. Czego zatem rolnicy, sadownicy i producenci warzyw mogą spodziewać się po nowym rozdaniu środków? Czy proponowane rozwiązania są dla nich korzystne?

M.P.: Moim zdaniem finałowa wersja PROW 2014–20 powinna być zadowalająca dla potencjalnych odbiorców. Wiadomo, że nigdy nie „dogodzi się” wszystkim i znajdą się tacy, którym założone kryteria nie będą odpowiadały. Muszę jednak wyjaśnić, co mam na myśli mówiąc, że działania oferowane rolnikom oraz kryteria są zadowalające. Biorę tu pod uwagę specyfikę powiatu sandomierskiego i naszego województwa wynikające z rozdrobnienia gospodarstw. W nowym PROW zostało to dostrzeżone i właśnie małe gospodarstwa są preferowane. Nasi rolnicy będą mogli skorzystać z programu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” (odpowiednik wcześniejszej ”niskotowarówki”) i w ramach tego działania, przy prawidłowej realizacji założeń biznesplanu, będzie można uzyskać 60 tys. zł na gospodarstwo o powierzchni 3 lub 4 ha. Oczywiście przewidziane jest także znane dobrze sadownikom z wcześniejszej edycji działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych”, a różnica dotyczy budżetu, który jest większy (o 3,2 mld euro) niż w poprzedniej edycji (39,2 mld euro), bo opiewa na kwotę 42,8 mld euro. Przewidziano także korzystniejsze kryterium dostępu, ponieważ nie wielkość gospodarstwa będzie brana pod uwagę, a rodzaj produkcji i wyliczana będzie wielkość ekonomiczna gospodarstwa. Nowością będzie program „Płatność dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”, który można porównać z wcześniejszym działaniem „Renty strukturalne”. Osoba korzystająca z tego wsparcia uzyska jednorazową płatność w wysokości 120% dopłat bezpośrednich, jakie uzyskałaby w latach 2014–20, co po szacunkach pozwala przypuszczać, że taka jednorazowa wypłacona premia mogłaby wynieść do 35 tys. zł. W PROW 2014–20 uwzględniono także działanie („Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”) dla osób ubezpieczonym w KRUS, a chcących otworzyć działalność pozarolniczą na terenie gminy wiejskiej. Taka osoba będzie mogła uzyskać 100 tys. zł, praktycznie bez wkładu własnego. W nowym PROW jest także program „Premie dla młodych rolników”. Zmiany w stosunku do znanego z poprzedniej edycji działania polegają na braku konieczności przekazywania gospodarstwa o konkretnej powierzchni (średniej wojewódzkiej czy krajowej), a wysokość premii będzie wynosić 100 tys. zł. Kryterium dostępu do programu będzie przejęcie gospodarstwa o wielkości ekonomicznej powyżej
10 tys. euro (1 ha sadu jabłoniowego odpowiada ok. 2400 euro) – czyli rozwiązanie to będzie korzystniejsze, bo aby je spełnić, należało będzie przejąć ok. 5 ha sadu. W nowym PROW znalazł się także program „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych”, znany naszym rolnikom, którzy ucierpieli w wyniku powodzi (2010 r.), podtopień (2011 r.), gradobicia (2012 r.) czy ujemnych skutków przezimowania. W nowej perspektywie finansowej takie osoby będą mogły skorzystać ze wsparcia w wysokości 80% zwrotu kosztów kwalifikowanych operacji.

– Nie wspomniał Pan o możliwościach finansowych dla grup producenckich. Jak w nowym rozdaniu środków w PROW będzie wyglądało wsparcie dla takich organizacji, które przecież także oczekują korzystnych rozwiązań?

M.P.: Patrząc z perspektywy PROW 2014–20 należy zapomnieć, że w ramach funduszy unijnych powstawały będą nowe, piękne obiekty magazynowo-logistyczne. Dla nowych grup producenckich nie przewidziano bowiem wsparcia na budowę obiektów oraz na inne inwestycje działających już organizacji. Nowe grupy mogą liczyć na wsparcie w postaci procentowego ryczałtu od wartości przychodów netto grupy/organizacji producentów ze sprzedaży produktów, wytworzonych w gospodarstwach rolnych jej członków w poszczególnych latach i sprzedanych odbiorcom niebędącym członkami grupy lub organizacji. Nowe grupy mogą liczyć na wsparcie do 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy, w odniesieniu do wielkości produkcji sprzedanej: 10% za 1. rok, 8% za drugi, 6% za trzeci, 5% za czwarty i 4% za piąty. Nie oznacza to, że grupy nie znajdą nic dla siebie. W ramach PROW 2014–20 będą mogły skorzystać z programu „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”, gdzie można uzyskać 50% wsparcia i 3 mln zł do inwestycji na tę działalność. Według mnie to ciekawe rozwiązanie, gdyż daje grupom możliwość wprowadzenia nowej działalności, oprócz sprzedaży bezpośredniej jabłek, np. ich przetwórstwa.

– Czy znany jest termin uruchomienia pierwszych naborów wniosków dla działań w ramach PROW 2014–20?
M.P.: PROW na lata 2014–20 został przyjęty przez Radę Ministrów 15 kwiet-
nia br. a następnie przekazany do akceptacji Komisji Europejskiej (KE). KE będzie go analizować i jeżeli prowadzone w trakcie jego opiniowania negocjacje będą przebiegały sprawnie, w ciągu kolejnych 6 miesięcy powinien on zostać zatwierdzony i nasz kraj będzie mógł rozpocząć rozdysponowywanie środków z tego programu. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Marek Sawicki przewiduje, że pierwsze nabory wniosków odbędą się
jesienią br. Sadownikom i innym producentom rolnym pozostaje cierpliwie oczekiwać na wdrażanie nowych funduszy pomocowych dla rolnictwa. Zarówno ARiMR jak i Ośrodki Doradztwa Rolniczego do czasu pierwszych naborów wniosków, poprzez szkolenia i spotkania informacyjne będą przygotowywały rolników do nowych działań i zapoznawały ich z kryteriami przyznawania pomocy.

– Czy w nowym PROW uwzględnione są systemy jakości i dofinansowanie usług doradczych czy tylko inwestycje?

M.P.: W nowym PROW znalazły się programy „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, „Wsparcie szkoleń dla doradców”, „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych” czy też „Usługi doradcze”. W pierwszym programie jedno z poddziałań („Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości żywności”) umożliwi uzyskanie wsparcia do 2000 euro rocznie na gospodarstwo rolne przez 3 lata – za uczestnictwo w krajowych i unijnych systemach jakości żywności. Inne poddziałanie („Wsparcie na prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych”) umożliwia uzyskanie wsparcia do 70% kosztów kwalifikowanych za prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych (może z niego skorzystać tzw. zespół promocyjny, który może tworzyć co najmniej dwóch rolników). Program „Usługi doradcze” funkcjonuje obecnie w ramach PROW 2007–13 i cieszy się olbrzymim zainteresowaniem w powiecie sandomierskim. Korzysta z niego większość członków grup producenckich. Usługa doradcza jest w 100% refundowana do równowartości 1500 euro za poradę (opracowanie i zrealizowanie 3-letniego programu dla rolnika/grupy rolników) lub do równowartości 1050 euro za poradę (opracowanie i zrealizowanie 2-letniego planu).

– Czy Biura Powiatowe ARiMR będą uczestniczyć w przyjmowaniu i obsłudze wniosków składanych przez rolników w ramach działań z PROW 2014–20, jak było w ramach niektórych działań poprzedniego programu, czy będą tego dokonywać tylko biura regionalne ARiMR?

M.P.: W Biurze Powiatowym ARiMR w Sandomierzu od blisko 4 lat działa komórka Biura Wsparcia Inwestycyjnego Świętokrzyskiego Oddziału Agencji w Kielcach i na miejscu są przyjmowane i rozpatrywane wnioski inwestycyjne działań: „Modernizacja gospodarstw rolnych”, wnioski na mikroprzedsiębiorstwa czy na odtworzenie gospodarstwa zniszczonego w wyniku klęski żywiołowej. Takie punkty działają również w biurach powiatowych w Ostrowcu Świętokrzyskim i Staszowie. Celem ich powstania było umożliwienie rolnikom dokonywania poprawek blisko miejsca zamieszkania. Tylko na podpisanie umowy z ARiMR rolnik musiał udać się do Oddziału Regionalnego ARiMR do Kielc. Myślę, że podobne rozwiązanie będzie nadal funkcjonować, gdyż dobrze się sprawdziło, a pracownicy mają już doświadczenie w ich obsłudze. Lokalizacja Biura Powiatowego ARiMR w Sandomierzu w pobliżu siedziby Sandomierskiego Oddziału ŚODR w Modliszewicach będzie sprzyjać rolnikom chcącym złożyć u nas wnioski podczas naborów dla działań w ramach PROW 2014–20. Sandomierski Oddział ŚODR w Modliszewicach jest jednostką mocno zaangażowaną w pomoc rolnikom w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje. Nie mam więc złudzeń, że producenci z naszego powiatu znowu będą liderami w tej kwestii, czego zarówno im, jak i naszej jednostce życzę.

– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Anita Łukawska

fot. A. Łukawska

Napoje na rozgrzewkę

Prowadzenie drzew krótkopędowych

Cięcie i formowanie drzew to czynności, którym poświęcamy najwięcej uwagi wczesną wiosną, zwykle przed rozpoczęciem okresu wegetacji, gdy minie niebezpieczeństwo wystąpienia silnych mrozów. Jest to szczególnie istotne w przypadku młodych nasadzeń i odmian wrażliwych na niską temperaturę. Niestety, większość obecnie uprawianych odmian jest bardziej podatna na powodowane przez nią uszkodzenia niż te uprawiane dawniej. Zerwać […]

Artykuł Prowadzenie drzew krótkopędowych pochodzi z serwisu Informator Sadowniczy.

Plamy na liściach cissusa

Porzeczkoagrest JOSTA

Porzeczkoagrest  „JOSTA” Korona: bezkolcowy krzew przypominający czarną porzeczkę, Owoc: owoce duże, kuliste o ciemnej gładkiej skórce Miąższ: miąższ zielonkawy, smak lekko kwaskowy z porzeczkowym aromatem Wysokość: Owocowanie: zbiór koniec VII, Podkładka: Odporność na choroby: bardzo dobra Wytrzymałość na mróz: bardzo duża Uwagi: dokonała na soki i galaretki

Anigozantus

anigozantus Nazwa potoczna: anigozantus Nazwa łacińska: (Anigozanthos flavidus) Właściwości: lubi półcień, roślina kwitnąca, umiarkowane podlewanie Opis: Roślina w naturze występuje w Australii. Gdy kwitnie osiąga prawie 1 metr wysokości. Jej kwiatostany są owłosione i dlatego nazywana jest też łapą kangura. Najlepiej rośnie w wilgotnym, raczej lekkim podłożu. Latem można wystawiać ją na zewnątrz.

Nowoczesny ogród w stylu japońskim

Miejski taras na dwóch poziomach

Róża (Rosa) `Rosarium Uetersen` [Roślina tygodnia]

Chwastox Trio 540 SL

  Środek ochrony roślin o działaniu chwastobójczym w formie płynu do sporządzania roztworu wodnego przeznaczony do zwalczania uciążliwych chwastów dwuliściennych na trawnikach, boiskach sportowych i polach golfowych. Dostępne opakowania: Butelka 20ml 50ml 100ml 250ml

Najzimniejsze miejsce w ogrodzie. Zastoisko mrozowe

WordPress 4.2 Beta 1

WordPress 4.2 Beta 1 is now available! This software is still in development, so we don’t recommend you run it on a production site. Consider setting up a test site just to play with the new version. To test WordPress 4.2, try the WordPress Beta Tester plugin (you’ll want “bleeding edge nightlies”). Or you can […]

Najpiękniejsze ogrody świata

Prosty sposób na rozsadę [Zrób to sam]

Pigwowiec – niezwykła roślina

Choroba grzybowa na owocach drzew owocowych

Taras pełen zieleni

Więdnący różanecznik

Ślimakol – zwalcza ślimaki

  Dlaczego warto stosować Ślimakol ? – Skutecznie i szybko zwalcza ślimaki. – Wyjątkowo odporny na deszcz. – Wysoka wydajność – mini granulat. Zastosowanie Środek przeznaczony jest do zwalczania ślimaków w sałacie oraz roślinach ozdobnych uprawianych w gruncie i pod osłonami. Po zauważeniu pierwszych szkód wyrządzonych przez ślimaki, nie częściej niż dwa razy w sezonie uprawy danej rośliny. Rozsypywać równomiernie pomiędzy rzędami roślin. Nie posypywać liści roślin uprawnych. Najlepsze efekty daje stosowany w godzinach popołudniowych lub wieczorem. Dawkowanie Zalecana dawka: 8g/10m2

Rabata z roślin cebulowych

WordPress 4.0 Beta 2

WordPress 4.0 Beta 2 is now available for download and testing. This is software still in development, so we don’t recommend that you run it on a production site. To get the beta, try the WordPress Beta Tester plugin (you’ll want “bleeding edge nightlies”). Or you can download the beta here (zip). For more of what’s new in version 4.0, check out […]

Kiedy nie trzeba płacić za wycinkę drzew?

Które rośliny szkodzą psom?

Miesiącznica roczna [Pielęgnacja i uprawa]

Ogród najmniejszym kosztem. Tanie rozwiązanie

Jabłoń ‘Ola’ – piękna cały rok

Świąteczne oświetlenie do ogrodu